Sídlo firmy Archis

Ivan Horký se kromě vedení své firmy ARCHIS věnuje i pedagogické
a vědecko-výzkumné práci.

Pedagogická a vědecká činnost

PŘEDNÁŠÍ ZAHRANIČNÍM i českým studentům fakulty strategii rozvoje sídel a regionů v čekém a anglickém jazyce, vede diplomní projekty, je úspěšným hlavním řešitelem grantových projektů vědeckého výzkumu a pravidelně přednáší na prestižních zahraničních univerzitách, mezinárodních kongresech, konferencích a sympoziích.


JE DOCENTEM katedry územního plánování a urbanismu Stavební fakulty ČVUT, školitelem posluchačů postgraduálního doktorandského studia a členem komise pro obhajoby doktorských disertačních prací.


Publikační činnost - aktuální výběr

Mezinárodní konference Helsinki

Ivan Horký, Alena Mansfeldová: "Formation of Planners in the Next Decade, Trends and Strategy", referát na mezinárodní konferenci Association of European Civil Engineering Faculties, Helsinki, 2005


Vnímání urbanistického prostoru

Ivan Horký: "Vnímání urbanistického prostoru a územní plánování", přednáška na kolokviu katedry společenských věd Stavební fakulty ČVUT, 2005


Tvorba prostorových sídel

Ivan Horký:"Tvorba prostorů sídel a současná praxe územního plánování", přednáška na kolokviu katedry sídel a regionů Stavební fakulty ČVUT, 2006


Přednášky v Portugalsku

Ivan Horký: "Sustainable Urban Development of the City of Prague - Constraints and Strategies", prezentace přednášek pro studenty a doktorandy Department of Civil Engineering, University of Minho, Guimaraes, Portugalsko, červen 2006