Pozemní stavby

Dodáváme kompletní projektovou dokumentaci a inženýring staveb.
Jsme s Vámi od prvních návrhů do předání klíčů od dveří.

Architektura a pozemní stavby


 • architektonické návrhy staveb a jejich interierů
 • urbanisticko architektonické studie souborů staveb
 • projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu či veřejnoprávní smlouvy
 • projektová dokumentace k vydání stavebního povolení či ohlášení staveb
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • návrhy rekonstrukcí, přestavby a modernizace
 • projekty pro provedení stavby
 • změny staveb před jejich dokončením, užívání dokončených staveb
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • autorský a stavební dozor
 • expertní součinnost při územních a stavebních řízeních, posudky a expertní konzultace