Své bohaté zkušenosti z výchovy vysokoškolských studentů, doktorandů
a výzkumné činnosti Ivan Horký přenáší efektivně do své profesní činnosti.

Územní plány v nejvyšší kvalitě

ATELIER ARCHIS V ROCE 1991 založil a jeho jediným vlastníkem je Doc.Ing.arch.Ivan Horký,DrSc., autorizovaný architekt - urbanista České komory architektů a člen Asociace urbanismu a územního plánování ČR


Atelier se od svého založení úspěšně rozvíjel jako specializované pracoviště územního plánování a urbanismu, architektury a investiční výstavby, zajišťující širokou škálu úkolů projektové praxe, odborné konzultační a vzdělávací činnosti.


Spokojení klienti: kraje, města i obce

ZPRACOVÁVÁ ZAKÁZKY pro zastupitelstva českých krajů, měst a obcí, Rady obcí i soukromé domácí a zahraniční investory a stavebníky. Vysokou odbornou kvalitu zpracovávaných zakázek garantuje dlouholetou praxí prověřený tým zkušených spolupracovníků - předních odborníků Stavební fakulty ČVUT i externích spolupracovníků v jednotlivých oborech stavebního a komunálního inženýrství a inženýrství životního prostředí.


Pedagogická a vědecká činnost

DOC.ING.ARCH. IVAN HORKÝ, DRSC se kromě vedení své firmy ARCHIS věnuje i pedagogické a vědecko-výzkumné práci na Stavební fakultě ČVUT v oborech územního rozvoje sídel a regionů, urbanismu a městského inženýrství.